PENGAJIAN HADITH 1 OF 40 @ MHS

10 Nov 20120 comments


"MHS mendoakan diri MHS dan sesiapa yang membaca Hadith ini akan beroleh Rahmat Allah dan SyafaatNya, amin ya rabbal alamin " , MHS


HADIS 1 

ﻋﻦ أﻣِﻴْﺮِ اﻟﻤُﺆْﻣِﻨِﻴْﻦَ أﺑِﻲْ ﺡَﻔْﺺٍ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ اﻟﺨَﻄﱠﺎب رَﺿِﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎلَ: ﺳَﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ اﷲِ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ یَﻘُﻮلُ: (( إِﻧﱠﻤَﺎ اﻷَﻋْﻤَﺎلُ ﺑِﺎﻟﻨﱢﻴﱠﺎتِ وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﻟِﻜُﻞﱢ اﻣْﺮِئٍ ﻣَﺎ ﻧَﻮَى ﻓَﻤَﻦْ آَﺎﻧَﺖْ
هـِﺠْﺮَﺗُﻪُ إِﻟﻰَ اﷲِ وَرَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻓَﻬِﺠْﺮَﺗُﻪُ إﻟﻰ اﷲِ ورَﺳُﻮﻟِﻪِ وَﻣَﻦْ آَﺎﻧَﺖْ  هِﺠْﺮَﺗُﻪُ ﻟِﺪُﻧْﻴَﺎ یُﺼِﻴْﺒُﻬَﺎ أَوِ اﻣْﺮَأَةٍ
یَﻨْﻜِﺤُﻬَﺎ ﻓَﻬِﺠْﺮَﺗُﻪُ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ هَﺎﺟَﺮَ إِﻟَﻴْﻪِ)) . رواﻩ إﻣﺎﻣﺎ اﻟﺤﺪﺛﻴﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ
إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺑﺮدزیﺔ اﻟﺒﺨﺎري، وأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﻴﺮي
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬیﻦ ﻣﻦ أﺻﺢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ.


Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: 

Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. 

Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka 
hijrahnya kepada Allah dan RasulNya.

Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu 
mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke 
arah perkara yang ditujuinya itu.
Share this article :

Post a comment

Kami tidak bertanggungjawab dengan komen anda. Silalah komen , jangan mengomel. MHS cadangkan agar tuan/puan gunakan nama tak kisah lah panggilan atau sebenar. Tak perlu lah pakai anonnymous/anon. itu lebih beretika...


 
Support : Copyright © 2012-2020. MHS - All Rights Reserved: MyHomeSoil Design Team